تور های پاییزی سلام پروازلحظه آخراجاره خودرو در دبی

شهر باستانی گور

شهر باستانی گور اولین شهر در ایران بود که به صورت گردو توسط اردشیر بابکان ساخته شد. و در 6 کیلومتر فیروز آباد در استان فارس قرار دارد.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این شهر باستانی بیشتر آشنا شوید.

شهر باستانی گور

اجاره روزانه خانه در تهران

این شهر چهار دروازه اصلی و بنا های که محل اقامت درباریان بود و اکنون متروکه است.

دلیل نامگذاری شهر باستانی گور

عضدالدوله دیلمی نام گور را خوس یمن نمی دانست.نام آن را فیروز آباد تغییر داد و دستور داد که هرکس نام شهر گور بگوید مجازات شود.ولی بر روی سکه از دوران امویان واژه پیروز آباد دیده می شود.

شهر باستانی گور

تاریخچه شهر باستانی گور

پیش از اسلام

شهر گور شهری بزرگ با حصاری محکم بوده است.و هیچوقت ایلامی ها نتوانستند به گور حمله کنند.ایلامی ها مسیر رودخانه به سمت شهر با کاه گل به مدت چهار سال بستند و سد شکستند و باعث شد که برجک فرو بریزد.

اردوان اشکانی پس از نشستن بر تخت با کمک مهندسین ان زمان کوه اطراف برید و آب را خارج کرد. و بر زمین خشک شهر جدید ساخت.

شهر باستانی گور

پس از اسلام

 پس از  سقوط یزدگرد سوم  استان فارس  به عرب ها رسید.و یزدگرد از راه کرمان به خراسان فرار کرد.

در اوایل شاهان آل بویه شیراز محل حکم رانی خود کردند. و به فرمان عضدالدوله دیلمی مسجد و بیمارستانی در شهر ساخته شدو ابومنصور بهرام در این شهر کتابخانه بزرگی به نام دارلعلم با نوزده هزار جلد کتاب نفیس وقف کردو تنها چهار هزار آن به خط ابوعلی و ابوعبدالله بود است.

شهر باستانی گور

اقتصاد گور

در قرن چهارم گور شهر آباد با آب و هوایی معتدل وآب فراوان و بوستان و گلستان متعدد بود. در این منطقه عرقی جات میوه و پارچه و… بوده است ولی گلاب گور رتبه اول را داشته است.و به همه کشور از جمله مصر یمن اروپا هند چین و… صادر می شده است.شهر باستانی گور