کاهش ۸۰ درصدی پروازهای داخلی مجله گردشگری هم اقلیم :: به نقل از خبرگزاری ایسنا ، بر اساس گفته دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی ، به دلیل شیوع ویروس کرونا پرواز های داخلی ۸۰ درصد کاهش داشته اند و شرکت های هواپیمایی ضررهای زیادی را…