تخت جمشید  در این مقاله از مجله سفر و گردشگری هم اقلیم شما را با تخت جمشید که یکی از آثار باستانی ایران و شیراز است .آشنا خواهیم کرد در ادامه با ما همراه باشید.