تور های پاییزی سلام پروازلحظه آخراجاره خودرو در دبی

آرامگاه تورانشاه

آرامگاه تورانشاه ، در استان خرسان جنوبی و در شهر سرایان قرار دارد این شهر از شهرهای کهن ایران به شمار می رود،در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این شاهکار در شهر کهن ایران بیشتر آشنا شوید.

آرامگاه تورانشاه

اجاره روزانه خانه در تهران

سرایان، شهری کهن در شرق ایران

شهر سرایان در شمال غربی استان خراسان جنوبی است دردشتی هموار و در حاشیه کویر در دامنه رشته کوه زایری قرار دارد،سد تاریخی زو از دوران اشکانیان و ساسانیان نشان دهند سابقه تاریخی قبل از اسلام این شهر کهن است، سرایان بخشی از ایلت قهستان بود و باحمله اعراب به تصرف سپاه اسلام  در آمده است.

در شهر کهن سرایان 254 اثر تاریخی کشف و شناسایی شده است که 46 اثر ثبت ملی شده اند یکی از اماکن تاریخی این شهر آرامگاه تورانشاه است.

آرامگاه تورانشاه

مقبره یا آرامگاه تورانشاه

مقبره تورانشاه یکی از جاذبه تاریخی شهر کهن سرایان است و در حاشیه جنوبی قرار دارد  از ارامگاه در فضا هموار ساخته شد است و سال ساخت بنا 8 یا9 هجری و قمری تخمیمن زده شده است.

آرامگاه تورانشاه

معماری مقبره یا آرامگاه تورانشاه

مواد اولیه ساخت این ارامگاه از آجر و سنگ است و زیباترین قسمت بنا گنبد آرامگاه محسوب می شود،فضا هشت ضلعی سقف را به گنبد تبدیل کرده است.

نمای خارجی این آرامگه یک حوض و فضا سبز چند قبر تاریخی قرار دارد که قبر ها به دوران تیموریان برمیگردد،  و شامل طاق عای تزیینی و تمام آجر کار شد است.

 در قسمت داخلی بنا  شامل سر در و گنبدخانه می شود و در ورودی بنا در قسمت شمال شرقی قرار گرفته و دارای قوس جناغی است ابعاد فضا 8*8 است و شکل کلی گنبد خانه هشت ضلعی است

گنبد بنا به شیوه عرقچین ساخته شده است. معمار با کمک فیلپوش‌های کوچک فضای هشت سقف گنبدخانه را به دایره نزدیک کرده است.

سخن پایانی

این آرامگاه  محل دفن عارف بزرگی است که در قرن هشتم ونهم هجری در شهر سرایان زندگی میکرد ،طاق های خارجی بنا با آجر کار شد و فضا داخلی به صورت هشت ضلعی ساخته شد گنبد عرقچین شد است،براساس شواهد و مدارک این آرامگاه به دوره تیموریان باز میگردد.

مقالات مرتبط