تور های تابستانی سلام پرواز

ارگ کلاه فرنگی

ارگ کلاه فرنگی ، در استان خراسان جنوبی در شهر بیرجند قرار گرفته است از معماری سلطنتی دارد،در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید  ارگ حسام الدوله در بیرجند بیشتر آشنا شوید.

ارگ کلاه فرنگی

photo ۲۰۲۰ ۱۱ ۱۰ ۱۲ ۲۴ ۱۷

معرفی شهر بیرجند

شهر بیرجند تاریخی است از جمله دیگر سرزمین تاریخی کشور عزیزمان است که  در اواخر پادشاهان ساسانی و همت زرتشیان به عنوان یک استراحت گاه برای کسانی که قصد عبور از کویر به سمت خراسان دارند.

ارگ کلاه فرنگی

معرفی ارگ کلاه فرنگی

این بنا از معماری سطنتی برخوردار است که در کشور همچون ایران و سبه قاره هند دید می شود و طرفداران بسیار زیادی دارد،بنا مرکز باغ به  صورت مختلفی تزیین شد است.

در لغت نام دهخدا به این گونه بیان شداست:

عمارتی که در میان عرصه سازند. بناء در میان عرصه با گنبدی شبه مخروط. اطاقکی مسقف در وسط کاخ‌ها و باغ‌ها برای استراحت.

این ارگ در سال 1264 تا1313 هجری و قمری در شهرستان بیرجند احداث شده است،مساحت تقریبی آن در حدود هفتصد متر مربع است.

ارگ کلاه فرنگی

در حال حاضر نیز  به ساختمان استانداری استان خراسان جنوبی شده است.

سازندگان فرم زیگوراتی در شش طبقه با معمار زیبا ساخته شده است،در لیست آثار ملی نیز نام این ارگ به ثبت رسیده است.
این بنا شش ضلع ساخت شد است،که راس عمارت تشکیل می دهد،و به شکل مخروطی تبدیل شد  نما را باشکوه کرده است.

محققان ارگ را به عمارت امیر حسن خان شیبانی در اوایل دوران حکومت  قاجار که توسط مالک آن امیرعلم خزیمه در 1356 به فرمانداری اهدا شد.

کلیک کنید
تنگه هایقر فیروزآباد

ارگ کلاه فرنگی

ثبت در لیست آثار ملی کشور

عمارت کلاه فرنگی بیرجند یا شماره 1880 در لیست آثار ملی کشور قرار گرفت است.

معماری ارگ کلاه فرنگی

این بنا به شکل شش ضلعی است به صورت یک مخروط  سفید رنگ ساخته شد است که در نگاه اول توجه همه را به خود جذب می کند.شکل زیگوراتی منحصر به فرد است از چند بخش اصلی و فرعی ساخته شد است.

ارگ کلاه فرنگی

مانند:

  1. فضای ورودی
  2. اتاق ها
  3. دالان ها
  4. حوضخانه
  5. اطراف حوضخانه
  6. طبقه اول
  7. هم کف
  8. هشتی
  9. گنبدی

درست است این بنا شش طبقه است ولی فقط می توان از دوطبقه استفاده کرد.در ساخت این بنا از مواد اولیه همچون ،آجر،ساروچ،آهک  استفاده شد است.

ارگ کلاه فرنگی

بخش همکف از مهم ترین بخش این بنا است،فضای ورودی  جلوتر از طبقه همکف ساخته شد و قوس متعدد با طاق زیبا احداث شد است.

معماری  طبقه همکف به صورت گنبدی با اتاق های هشتی با دالان به هم متصل شده اند.طبقه   اول به شکل هندسی هشت ضلعی ساخت شد است. و روی طبقه همکف ساخته شد است.

آب نما در حوضخانه  قرار گرفته و تهویه این بخش بر عهده دارد،محوطه حوضخانه یک متر پایین تر از کف اصلی قرار دارد . وجود آب نما در حوضخانه علاوه بر تهویه زیبایی آرامش بخش ایجاد کرد است.وپنجره نور گیر در قسمت گنبد روشنایی و نور مورد نظر جوض خانه تامین می کند.

ارگ کلاه فرنگی