تور های پاییزی سلام پروازلحظه آخراجاره خودرو در دبی

نبرد ملت ها

نبرد ملت ها در شهر لابپزیگ، شهر ساکسونی در آلمان درسال 1813 بین روسیه، پروس، اتریش، سوئد که به رهبری امپراتور تزار و شوارتزنبرگ و در ارتش فرانسه با رهبری ناپلئون بناپارات  تشکیل شد.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این بنا تاریخی بیشتر آشنا شوید.

نبرد ملت ها

اجاره روزانه خانه در تهران

معرفی نبرد ملت ها

در این نبرد،600 هزار سربازشرکت داشت.و به بزرگترین جنگ جهانی اول معروف شد. که در شهر لابپزیگ اتفاق افتاد.و ناپلئون شکست خورد.به فرانسه باز گردد.و پیروزی به نیروهای مقابل واگذار کرد.و نیرو مقابل برای تکمیل پیروزی خود به فرانسه حمله کردند،وناپلئون نیز چون توان مقابل نداشت مجبور به کنار گیری کرد.و تمام سرزمین به نیرو مخالف واگذار شد.

نبرد ملت ها

نتیجه نبرد ملت‌ها

شکست ناپلئون در جنگ در رود راین که مرز آلمان را جدا کند.و بسیاری از سرداران خود را از دست داد.ناپلئون در جنگ فقط 16 سال داشت.

گروه متفقین شامل کشور پروس،روس،اتریش،روسیه  بودند،که با پول انگلی قدرت برای خود جمع کرده و هیچ قدرتی جلو دار نبود.ناپلئون هیج نیروی برایش باقی نمانده بود.و حتی نمیتوانست از کشور دیگه از جمله فرانسه و ایتالیا در خواست نیرو کند.

ولی در این بین دو تفاوت وجود داشت :

  1. سرباز 250 هزار برای گروه بسیار آسان بود.یعنی از کشور مختلف میتواند درخواست نیرو کنند.
  2.  ارتش این گروه متفیقان خاک آلمان را در جنگ آزاد کرد بود.

نبرد ملت ها

سرانجام ناپلئون بناپارات

ناپلئون در دسامبر،فوریه سال 1814 گروه پس از دیگری شکست می دهد.ولی در نبرد ملت ها  رقیب انگلیسی ، اسپانیا از خود کرد.و به جنوب فرانسه رفت،و در ایتالیا کسی از ناپلئون نترسد.و در 6 آوریل 1814 نیم میلیون سرباز فرانسوی به کشتن دادبود استعفا داد.

رونمایی از بنای نبرد ملت‌ها در آلمان

این بنا تاریخی نبرد ملت ها برای نبرد لابپزیگ، و جنگ ها ناپلئون ساخته شد .و برای تفهیم  شکست ناپلئون در جنگ ساخته شد. و در تاریخ در سال 1913 رونمایی شد و در حال حاضر موزه در آلمان تبدیل شده و این موزه گویای اتفاقات افتاده است.

نبرد ملت ها