ساحل قرمز پانجین
جهانگردی, چین

ساحل سرخ در چین 

ساحل قرمز پانجین ساحل قرمز پانجین، این ساحل در استان لیائوینگ در چین است. ساحل که کاملا قرمز است،در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این ساحل قرمز بیشتر آشنا شوید. پانجین کجاست؟ پانجین شهری در استان لیائونیگ که ۴ هزار…

پلکان مارپیچ
آسیا, جهانگردی, چین

پلکان مارپیچ، کوه تایهانگ چین 

پلکان مارپیچ پلکان مارپیچ، در کوه تایهانگ در رشته کوه قرار گرفته در دامنه شرقی ،دامنه فلات لوئس که در شانشی و استان هنان و هبی واقع شده است.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این پلکان طولانی در چین بیشتر…