ایرانگردی, خراسان رضوی, قوچان

دره شمخال قوچان 

دره شمخال قوچان نام دره شمخال برگرفته از یک روستا کوهپایه ای به همین نام می باشد که از شمال شرقی به کوه آسلمه و از جنوب شرقی به رودخانه دائمی کال شمخال محدود است. نام شمخال برگرفته از یک نوع تفنگ قدیمی و دست…

ایرانگردی, خراسان رضوی, خواف

جاهای دیدنی خواف ، خراسان رضوی 

جاهای دیدنی خواف خواف که از شهرهای خراسان رضوی می باشد، در ناحیه ای کوهستانی قرار گرفته و در ۲۵۰ کیلومتری جنوب غربی مشهد واقع شده است. در این شهر اساتید موسیقی بزرگی زندگی می کنند و بنابراین می توان خواف را از مراکز مهم…