تور های پاییزی سلام پروازلحظه آخراجاره خودرو در دبی

حوضچه و کتیبه دختر گبر

حوضچه و کتیبه دختر گبر از قدیمی ترین سنگ مزار های در ایران باقی ماند و کتبیه رو قبر گبر دختر است.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این  سنگ قبر قدیمی بیشتر آشنا شوید.

حوضچه و کتیبه دختر گبر

اجاره روزانه خانه در تهران

سنگ مزار به نشانه احترام به کسانی که بین ما نیستند یا درگذشتگان ما بر میگردد. این سنگ قبر از جاهای دیدنی اقلید در استان فارس به شمار می رود.

آدرس حوضچه و کتیبه دختر گبر

بعدر از عبور از شهر آباده به سمت اقلید باید بروید.در سمت چپ تپه خواهید دید،که امامزاده قدیمی در کنار یکی از این تپه وجود دارد،از امامزاد در دامنه تل فلات گودالی  خواهید دید که محلی ها به آن حوض دختر گبر میگویند.

حوضچه و کتیبه دختر گبر

معرفی حوض دخترگبر

حوض یکی از جاذبه دیدنی شهر اقلید در استان فارس است.این جاذبه به دور ساسانی برمیگردد،بر روی دیواره این حوض هویتی به چشم می آید.

در میان سنگ ها در دل کوه فضایی دو پله در وسط گودال 30 سانتی متر حفر شده است بر روی پله اول کتبه ای به خط پهلوی ساسانی به 2م*30 س.م تراشیده شده است.و در 21 سطر نوشته شده است.بر روی آن اطلاعات متوفا نوشته شد و دارای تاریخ روز خور است.

بر روی این سنگ نوشته به صورت عمود و با خط شکسته نوشته شد و سنگ نوشته های از دربندقفقاز و چند  نبشته در اطراف تخت جمشید که از مهم ترین کتیبه  ساسانی به شمار می رود.

حوضچه و کتیبه دختر گبر

تا 8 سطر اول این کتیبه آسیب شدید دیده است.اما خواند و ترجمه بعقیه  موضوعاتی شامل نام و نسبت متوفی و تاریخ نوشته شدن کتیبه و نام کسی که دستور ساخت مقبره داد و در گذشت و آیین مراسم  در این حوض سر پوشی است. این کتیبه قدیمی ترین سنگ مزار کشف شده در ایران به خط پهلوی است.

در قدیم خانه که بهخانه حاکم اقلید معرف بود در این بالا قرار داشت. در روز عید نوروز حوض را پر از حنا می کرده اند و دختر حاکم مقدار از آن را به عنوان تبرک به مردم می داده است.

و در حال حاضر به حال خود رها شده استو در مقابل اب وهوا تخریب انسانی هیج فکری برای آن نشده است.

حوضچه و کتیبه دختر گبر

ثبت در لیست اثار ملی کشور

در سال1334 این اثر کشف شده و در 1354 به شماره 936 در فهرست آثار ملی ثبت شد.

حوضچه و کتیبه دختر گبر

مقالات مرتبط