تور های پاییزی سلام پروازلحظه آخراجاره خودرو در دبی

ویزای استارتاپ کانادا یکی از روش های مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت دائم می باشد. این روش از جمله روش های برنامه های سرمایه گذاری در کانادا می باشد. افراد واجد شرایط می توانند با ارائه طرح ، ایده و اختراعات خود برای دریافت ویزای کانادا ، ثبت شرکت و راه اندازی استارتاپ در کانادا اقدام کنند. سرمایه گذاری در کانادا و راه اندازی استارتاپ نیازمند شرایط اولیه تعیین شده از طرف اداره مهاجرت کانادا در این خصوص می باشد. ویزای استارت آپ کانادا به مخترعین و افرادی که دارای طرح و ایده نو می باشند ارائه می گردد. ویزای استارتاپ کانادا دارای دو روش استارتاپ فدرال و استارتاپ ایالتی می باشد. متقاضیان واجد شرایط ویزای استارتاپ فدرال، می توانند از این طریق برای سرمایه گذاری در هر یک از ایالت های کانادا اقدام کنند. افرادی که ویزای استارتاپ ایالتی کانادا را انتخاب می کنند باید برای سرمایه گذای در ایالت انتخاب شده برنامه ریزی نمایند. در ادامه این مقاله به بررسی روش های مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری می پردازیم.

ویزای استارتاپ کانادا – فدرال

مهاجرت سرمایه گذاری کانادا در روش های استارتاپ فدرال نیازمند ارائه ایده و طرحی نو و خلاقانه می باشد. متقاضیان ویزای استارت آپ کانادا باید در ابتدا بیزینس پلن و یا طرح تجاری خود را به یکی از سازمان های تعیین شده از طرف اداره مهاجرت کانادا در خصوص برنامه های استارتاپ کانادا ارائه نمایند. اقدام برای ویزای استارتاپ کانادا می تواند به صورت گروهی صورت گیرد. مهاجرت سرمایه گذاری کانادا از طریق برنامه های استارتاپ حداکثر 5 عضو می تواند داشته باشد. در بیزینس پلن ارائه شده باید مزایا و منافع طرح معرفی شده بازگو شود. همچنین وظایف هر یک از اعضاء نیز باید به جزئیات در این طرح تجاری تعریف شده باشد. شرح وظایف اعضاء باید متناسب با رشته و تخصص آنها تعریف شده باشد. مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در برنامه های استارتاپ به اقامت کانادا ختم می شود. در این روش در ابتدا به متقاضیان ویزای کاری ارائه می گردد و سپس این افراد با ورود به کانادا و اجرای طرح تجاری خود می توانند جهت گرفتن اقانت دائم کانادا اقدام کنند. مهاجرت به کانادا از طریق ویزای استارت آپ کانادا به صورت خانوادگی امکان پذیر است. اعضاء خانواده این افرادمی توانند برای تحصیل و یا کار در کانادا اقدام کنند.

اجاره روزانه خانه در تهران

راهنمای جامع ویزای استارتاپ کانادا

سرمایه گذاری در کانادا از طریق ویزای استارتاپ آلبرتا

مهاجرت به کانادا از طریق ویزای استارتاپ آلبرتا یکی دیگر از روش های اخذ اقامت کانادا است. ویزای سرمایه گذاری کانادا از طریق برنامه استارتاپ آلبرتا از ارزان ترین روش های مهاجرت به کانادا است. در این روش نیاز به داشتن عضو برای اقدام برای این برنامه نمی باشد و افراد می توانند به تنهایی برای این ویزای سرمایه گذاری کانادا اقدام کنند. متقاضیان ویزای سرمایه گذاری کانادا از طریق ایالت آلبرتا ابتدا با ویزای کار وارد کانادا می شوند و پس از یک سال راه اندازی بیزینس در کانادا برای دریافت اقامت دائم کانادا و کارت پی آر درخواست می دهند. متقاضیان این ویزای استارتاپ باید در ابتدا از یکی از شتاب دهنده های تعیین شده از طرف دولت آلبرتا در خصوص بیزینس پلن خود تاییده دریافت کنند و سپس برای دریافت دعوتنامه ایالتی اقدام کنند. افرادی که موفق به دریافت دعوتنامه ایالتی می شوند می توانند جهت دریافت ویزای خود اقدام نمایند. افراد واجد شرایط ویزای سرمایه گذاری کانادا از طریق ایالت آلبرتا می توانند به صورت خانوادگی برای مهاجرت به کانادا اقدام کنند. این افراد می توانند برای همسر خود ویزای کار و برای فرزندان خود ویزای تحصیلی دریافت نمایند. تحصیل فرزندان این افراد در مداری کانادا رایگان می باشد. این افراد حداقل تا زمان دریافت کارت پی آر خود ( حدود 20 ماه) باید در ایالت آلبرتا زندگی کنند و پس از آن می توانند محل زندگی خود را تغییر دهند. متقاضیان ویزای سرمایه گذاری کانادا در روش برنامه استارتاپ آلبرتا 2 سال پس از دریافت کارت پی آر می توانند برای دریافت پاسپورت کانادا اقدام کنند. به صورت خلاصه شرایط ویزای استارت آپ کانادا در ایالت آلبرتا به شرح زیر می باشد.

سن : زیر 45 سال
تحصیلات: حداقل لیسانس
آیلتس: حداقل 5
سرمایه اولیه : حداقل 50 هزار دلار کانادا

راهنمای جامع ویزای استارتاپ کانادا

آسان ترین روش مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

آسان ترین روش مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری مر بوط به ایالت پرنس ادوارد است. متقاضیان این روش مهاجرتی با حداقل مدرک تحصیلی، یعنی دیپلم و با حداقل نمره آزمون آیلتس ، یعنی آیلتس 4.5 می توانند برای دریافت ویزای سرمایه گذاری کانادا اقدام کنند. در این روش بر خلاف روش های ویزای استارتاپ کانادا، نیازمند ارائه طرح و ایده خلاقانه نمی باشد. متقاضیان ویزای سرمایه گذاری کانادا در ایالت پرنس ادوارد باید تمایل به راه اندازی بیزینس با توجه به شرایط این برنامه ایالتی در یکی از شهر های پرنس ادوارد داشته باشند. مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در ایالت پرنس ادوارد به صورت خانوادگی میسر می باشد. متقاضیان این روش مهاجرتی می توانند برای همسر خود ویزای کار و برای فرزندان خود ویزای تحصیلی دریافت کنند. تحصیل فرزندان این افراد در مدارس کانادا رایگان می باشد. ویزای سرمایه گذاری کانادا در روش پرنس ادوارد منجر به اقامت دائم کانادا می شود. در این روش متقاضیان ارائه یک طرح تجاری برای دریافت دعوتنامه از ایالت پرنس ادوارد اقدام می کنند. سپس با درخواست ویزای کار وارد کانادا شده و بیزینس خود را راه اندازی می کنند. این افراد پس از یک سال می توانند درخواست اقامت دائم نمایند. نکته قابل توجه اینکه این افراد تا زمان دریافت کارت پی آر (حدود 20 ماه)باید در ایالت پرنس ادوارد زندگی نمایند و پس از آن می توانند محل زندگی خود را تغییر دهند. به صورت خلاصه شرایط برنامه سرمایه گذاری پرنس ادوارد به شرح زیر می باشد.

سن : زیر 49 سال
تحصیلات: حداقل دیپلم
آیلتس: حداقل 4.5
سرمایه اولیه : حداقل 75 هزار دلار کانادا

ویزای سرمایه گذاری ایالت انتاریو

مهاجرت به کانادا از طریق ویزای سرمایه گذاری  انتاریو یکی دیگر از روش های مهاجرت به کانادا می باشد. در این روش متقاضیان باید متناسب با شرایط تعیین شده در این برنامه حداقل دارایی و سرمایه تعریف شده در این برنامه سرمایه گذاری کانادا را داشته باشند. این برنامه سرمایه گذاری در کانادا نیز ابتدا به متقاضیان ویزای کار ارئه می نماید و سپس با راه اندازی بیزینس و پس از گذشت 20 ماه ، متقاضیان می توانند جهت دریافت اقامت دائم کانادا اقدام کنند. اقدام برای مهاجرت خانوادگی برای این برنامه مهاجرتی نیز همانند دیگر برنامه های سرمایه گذاری در کانادا امکان پذیر می باشد. همسر متقاضی اصلی در پرونده ویزای سرمایه گذاری انتاریو ویزای کار و فرزندان این افراد ویزای تحصیلی دریافت می کنندو تحصیل فرزندان در مدارس کانادا برای این افراد رایگان می باشد.به صورت خلاصه شرایط ویزای سرمایه گذاری کانادا در ایالت انتاریو به شرح زیر است.

در صورتی که متقاضیان شهرهای بزرگ ایالت انتاریو همانند تورنتو را برای راه اندازی بیزینس انتخاب نمایند، باید شرایط زیر را داشته باشند.

حداقل دارایی مورد نیاز : 800 هزار دلار کانادا شامل ملک و غیره
حداقل سرمایه گذاری مورد نیاز : 400 هزار دلار کانادا
تحصیلات: حداقل لیسانس
آیلتس : حداقل 5
استخدام کارمند در کانادا : حداقل 2 نفر

در صورتی که متقاضیان شهرهای کوچک ایالت انتاریو همانند برای راه اندازی بیزینس انتخاب نمایند، باید شرایط زیر را داشته باشند.

حداقل دارایی مورد نیاز : 600 هزار دلار کانادا شامل ملک و غیره
حداقل سرمایه گذاری مورد نیاز : 200 هزار دلار کانادا
تحصیلات: حداقل لیسانس
آیلتس : حداقل 5
استخدام کارمند در کانادا : حداقل یک نفر

با توجه به رونق اقتصادی، قوانین شفاف مالی و مالیاتی و دسترسی به بازارهای بین المللی کانادا یکی از مقاصد جذاب سرمایه گذاران و صاحبان صنایع می باشد. در صورتی که تمایل به راه اندازی بیزیس و استفاده از این بازار بین المللی را دارید مشاورین موسسه مهاجرتی یوکن با سال های تجربه در خصوص ویزاهای سرمایه گذاری کانادا اماده ارائه خدمات در این خصوص می باشند.

موسسه مهاجرتی یوکن و خدمات ویزای سرمایه گذاری و استارتاپ کانادا

موسسه مهاجرتی یوکن تحت نظارت مشاور رسمی مهاجرت کانادا، خانم نازنین بیتاژیان خدمات انواع ویزای سرمایه گذاری کانادا، ویزای استارتاپ کانادا و برنامه های کارآفرینی کانادا را در پکیج های متنوعی ارائه می کندو متقاضیان می توانند جهت دریافت مشاوره با واتس اپ دفتر کانادا 0015144240400  در ارتباط باشند.