تور های پاییزی سلام پروازلحظه آخراجاره خودرو در دبی

 کاخ اردشیر بابکان

کاخ اردشیر بابکان  در شهر فیروز آباد در استان فارس است فیروز آباد در 3 کیلومتری از کاخ قرار دارد.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این کاخ و آتشکده در فیروز آباد بیشتر آشنا شوید.

 کاخ اردشیر بابکان

تاریخچه‌ کاخ اردشیر بابکان

این کاخ توسط اردشیر بابکان که از لقب بنیانگذار  سلسله ساسانیان  برای خود کرده است.و در قرن هشتم دوره حکومت بیست هشتمین وآخرین شاه ایران از سلسله اشکانیان به اسم اردوان پنجم که اردشیر پس از پیروزی دستور ساخت این کاخ را داد.

اجاره روزانه خانه در تهران

 کاخ اردشیر بابکان

معماری کاخ اردشیر بابکان

ساختمان این کاخ به سه بخش تقسیم می شود از جمله:

  • ایوانی مرتفع
  • سه تالار گنبددار
  • حیاطی با دو ایوان
  • تالارها

 کاخ اردشیر بابکان

و سازندگان این کاخ از مصالح سنگ و گچ اسفادن کردند که در آن زمان بسیار حیرتانگیز بوده است.مساحت این کاخ 55*104 م و این اولین عمارت ساسانیان بوده است که برای آن ایوان و گنبد در نظر گرفته بودند.

در این عمارت ستون ها چهارگوش از سنگ میخکی مشاهد شدکه در دوران حکومت اشکانیان نیز یافت شدو تزیینات گچبری در بخش درونی و بر روی سنگ ها ایجاد شده است و در قسمت طاق عمارت نقاشی و گچبری تعبیه شد.

سازندگان کاخ تالار های تودر تو را برای این عمارت در نظر گرفته اند و استحکام تزیینات پس از گذشت 1800 سال حفظ شده است. و نهر که در کنار کاخ است دلیل آبادانی شهرگور می دادند.

 کاخ اردشیر بابکان

از کاخ که فاصله بگیرید در فاصله کمی به آتشدان میرسید که برای ادای مراسم مذهبی تاسیس شد دیوار های بیرونی کاخ فاقد پنجره بوده است.و مانند دیوار قلعه مستحکم ساخته شده است.

 کاخ اردشیر بابکان

تکنیک طاق زنی ساسانیان به کیفیت گچ بستگی داشته و اجازه طاق زنی بدون مرکز را می دهد و چون زمان گیرییش در آن موقع کم بوده است.قرارگیری گنبد روی چهار ضلع با گوشه سازی انجام شده است و این نگرش تا پایان دوران ساسانی و دوران پس از اسلام وجود داشته است.

 کاخ اردشیر بابکان

بهترین زمان دیدن آتشکده

به دلیل گرما این منطقه در فصل پاییز یا همچین بهار به این مکان تشریف ببارید تا از گرما در امان بمانید.

 کاخ اردشیر بابکان

آدرس کاخ بابکان:

بعد از عبور از قلعه دختر جاده شیراز فیروز کوه

 کاخ اردشیر بابکان