تور های پاییزی سلام پروازلحظه آخراجاره خودرو در دبی

حقایق آرامگاه فردوسی

میخواهیم امروز حقایق جالبی را درباره آرامگاه فردوسی شاعر بلند آوازه برایتان بگوییم که اطمینان داریم جایی نشنیده اید.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا درباره این حقایق بیشتر بدانید.

حقایق آرامگاه فردوسی

اجاره روزانه خانه در تهران

۱.فردوسی به دلیل شیعه بودن در هیج قبرستانی اجازه دفن دادن ندادن بنابر این در باغ شخصی خودش در توس دفن شد.

۲.در بخشی از مقدمه شاهنامه ساختن اولین مقبره برای فردوسی به ارسلان جاذب نسبت دادند.

۳.این بنا بسیار مستحکم بود و حتی بعد از صد سال در حمله غزنویان اتفاقی برای بنا نیفتاده است.

۴.امیر مغول تصمیم گرفت به آرامگاه حمله و مصالح آن برای ساختن قلعه استفاده کند.

۵.ساختمانی توسط امیر ایسن قتلغ در نزدیکی مقبره بنا شد که قبل از اتمام آن امیر درگذشت.

۶.آرامگاه فردوسی در کنار قبر محمد غزالی ومعشوق توسی دربخش شرقی  توس بودالبته تا نیمه دوم قرن هشتم.

۷. عبیدالله خان ازبک بنا به تعصبی که بر ضد شیعیان داشت دستور ویران کردن آرامگاه صادر کرد.

حقایق آرامگاه فردوسی

۸. خانیکوف،در بازدید از توس، نشانی از آرامگاه ندید؛آرامگاه فردوسی تا  ۱۲۵۴ ه ش  آشکار بوده اما پس از آن، گندمزاری روی آن قرار گرفت مانع دیدن آن می شد.

۹. عبدالوهاب آصف الدوله  از طرف ناصرالدین‌شاه به برای پیدا کردن آرامگاه به توس رفت و با کمک چند فرانسویی آنجارا پیدا کرد.

۱۰. دستور بنا بزرگ و با شکوه برای فردوسی گرفته شد.

۱۱.محمدتقی بهار با صحبت با رضا شاه از او خواست تا بنا را ترمیم و ساختمان باشکوه در آن منطق ساخته شود.

۱۲. ارباب کیخسرو شاهرخ (نماینده زرتشتیان در مجلس)، برگه های را چاب و از مردم خواستن که در ساخت این بنا کمک کنند.

۱۳. تیمورتاش، پیشنهاد بازسازی آرامگاه  را در مجلس پیشنهادکرد.

حقایق آرامگاه فردوسی

۱۴. کیخسرو شاهرخ برای پیدا کردن محل دقیق دفن فردوسی مامور شد در باغی به مالکیت حاج میرزا محمدعلی قائم‌مقام التولیه که این باغ را به رضا شاه پیشکش کرد و رضا شاه نیز برای ساخت مقبره به انجمن واگذار کرد.

۱۵. یک باستان شناس آلمانی به اسم ارنست امیل هرتسفلد وکریم طاهرزاده بهزاد پیشنهاد طراحی مقبره را کردند و به مسابقه گذاشته شد.

۱۶. هر دو آن ها در این مسابقه شرکت کردند و در کنار ان ها افرادی همچون  آندره گدار، نیکلای مارکف وجود داشتند.

۱۷. طراحی طاهر بهزاد در سال 1307 انتخاب معماری آن سبک سرستون هخامنشی بود.

۱۸.طرح بهزاد در میانه کار متوقف شدو از گدار خواستند که طرحی برای آرامگاه بزندتیمورتاش با اصرار طرح گدار تغییر داد و سقفی هرم شکل به بنا افزودو انجمن نیز با آن مخالفت کردند.

۱۹.باز از طاهر زاد دعوت شد تا طراحی جدیدی با در نظر گرفتن طرح گدار ارایه دهدو طاهر زاد سقف پلکانی پیشنهاد کرد.

۲۰.در سال 1312 نقشه تصویب و با نظارت حسین لر زاد در سال 1313 پایان رسید.

حقایق آرامگاه فردوسی

۲۱.با گذشت سال ها دچار نشست شد و تعمیر آن به هوشنگ سیخون واگذار شد بازسازی در 1347 پایان رسید.

۲۲.مساحت ارامگه 6 هکتار که باغ آرامگاه یاد بود فردوسی ساختمان ادارای کتابخانه موزه و ارامگاه مهدی اخوان قرار دارد.

۲۳.مساحت ساختمان 1043 م م و از همه سمت پلکان دارد و به شکل مربع بود و ارتفاع ان حدود 18 است.

۲۴. در سمت شرقی دریچه ای برای انتقال مدفن به زیر زمین بود که پس از بازسازی بسته شد.

۲۵.در اطراف اشکال مرمری به اندازه 4 متر در 1/5 دیده میشود.که سروده شاهنامه در 12 بیت تراشیده شده است.

حقایق آرامگاه فردوسی

۲۶.برای ورود به درون آرامگاه باید از غرب ان وارد شد پله شرقی و جنوبی به اتاق مدفن می رسند.

۲۷.  نقوش برجسته  در اطراف دید می شود که شامل داستان‌ها از جمله جنگ رستم، جنگ ایرانی‌ها و تورانی‌ها، نبرد رستم و سهراب در خود نشان می دهد.

حقایق آرامگاه فردوسی

۲۸. در وسط امگاه سنگ قبری از مرمر ودر 1*1/5*1دیده می شودو با خط نستلیق نوشته شده :

به نام خداوند و خرد. این مکان فرخنده، آرامگاه استاد گویندگان فارسی‌زبان و سراینده‌ داستان‌های ملی ایران، حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی است که سخنان او زنده‌کننده‌ی کشور ایران و مزار او در دل مردم این سرزمین جاویدان است.

حقایق آرامگاه فردوسی

آرامگاه استاد شجریان

در سحرگاه 19 مهر 1399 پیکر استاد شجریان در جوار آرامگاه مهدی اخوان در بخش غربی مجموعه قرار گرفت.استاد شجریان از افتخارات موسیقی ایران به شمار می رود که 1319 چشم به جان گشودو پس از مبارز با بیماری دار فانی را وداع گفت.

حقایق آرامگاه فردوسی

آدرس آرامگاه فردوسی :

مشهد، توس، انتهای بلوار شاهنامه