تور های پاییزی سلام پروازلحظه آخراجاره خودرو در دبی

غار اشکفت گاوی

غار اشکفت گاوی،یکی از دیدنی فیروزآباد در استان فارس است که به قبل از تاریخ ایران باستان برمیگردد.در غار یافته های  به دست آمده است،در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این غار در فیروز آباد بیشتر آشنا شوید.

غار اشکفت گاوی

اجاره روزانه خانه در تهران

معرفی غار اشکفت گاوی

غاری در فیروز آباد که به دوران پیش از ایران باستان برمیگردد ودر محوطه تنگاب قرار گرفته و آثار باستانی زیادی در آن کشف شده است.

شما می توانید در این غار به تدفین انسانی  و انسان هوشنمد هوموساپینس و ابزارآلات سنگی و استخونی اشاره کنیم.

تعدادی استخوان انسان وجود داردکه به آمریکا منتقل شده است.استخوان جمجمه و ده ها قطعه از اعضا انسان و….

ثبت غار اشکفت گاوی در آثار ملی

12 بهمن 1381 این غار به عنوان یکی از اثار ملی در لیست به ثبت رسید.

غار اشکفت گاوی

آدرس غار اشکفت گاوی 

این غار در 5 کیلومتری شهرستان مرودشت در استان فارس قرار گرفته است.

برسی غار اشکفت گاوی 

این غار روبه رو روستا دهویه قرار گرفته با شیب تند به کف غار می رسداین غار 30 متر از سطح دشت ارتفاع دارد،و با فاصله 100 متر از رودخانه کر قرار گرفته است.

کشف غار اشکفت

این غار اولین بار در سال1969 توسط ویلیام سامنر در طرح باستان شناسی حوزه رودخانه کر شناسایی شد در سال1978 توسط مایکل روزنبرک نیز کاوش شد.

غار اشکفت گاوی

یافته غار اشکفت

در این غار کربن 14 آزمایش انجام گرفته است تدفین انسان هوشمند ، ابزار های سنگی و استخوانی و میتوان نتیجه گرفت تقسیم بندی فرهنگی  به دوره پارینه نسبت باز می گردد. که بین سال27 هزارتا 16 هزار پیش است.

شما در بازید می توانید ستون های مخروطی غار را ببینیدکه آب از روی آن چکه میکند.در کف غار نیز میتوانید این مخروطی ها که زمین شناسان به آن استالاکتی میگویند را مشاهد کنید.
در هوا خنک خمره  درست می شود که در آن آب گوارایی جمع می شود،در انتها غار نیز قرار گرفته است.

زمان مناسب بازدید غار اشکفت

بهترین زمان برای بازید بهار و تابستان است زیرا که هوای غار بسیار دلپذیر و خنک است.

غار اشکفت گاوی