تور های تابستان 1403لحظه آخراجاره خودرو در دبی

قلعه دختر فیروزآباد

قلعه دختر فیروزآباد در شش ۶ کیلومتری  در دامنه کوهی مشرف به جاده فیروزآباد به شیراز قرار دارد.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این قلعه در استان فارس بیشتر آشنا شوید.

قلعه دختر فیروزآباد

اجاره روزانه خانه در تهران

این قلعه بزرگ و محکم برتمام منطقه تسلط دارد.این قلعه برای دیدبانی ومحافطت از پایتخت اولیه ساسانیان این شهر ساخته شد .

در ۱۲ اسفند ۱۳۱۵ به‌عنوان اثر ملی به ثبت رسید.

و در سال ۲۰۱۸ در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت.

قلعه دختر فیروزآباد

معماری ویژه گنبد

این قلعه سه سطح ساخته شده اولین سطح آن از طریق پلکان مارپیچ به حیاط اصلی که سه طرف حیاط اتاقها چهارگوش و طرف چهارم به تراس که روی آن کاخ اصلی قرار داردتمامی کاخ روی یک ایوان بزرگ و دو ایوان کوچکتر تشکیل شده است.مساحت ایوان بزرگ ۱۴ متر پهناو۲۳متر درازا دارد و یک اتاق مرکزی که سقف آن با گنبد پوشیده شده است.

قلعه دختر فیروزآباد

این قلعه تماماً از سنگ‌های ، تراشیده شد است.و پی دیوار ها از قلوه سنگ های رودخانه تشکیل شده است.

در قسمت از قلعه دهانه غاری دیده می شود که به کاخ اردشیر بابکان در جلگه فیروز آباد قرار داردکه از طریق این دالان زیرزمینی با شهر ارتباط برقرار میکردند تا غذا و نیروی وارد قلعه کنند.

قلعه دختر فیروزآباد

دسترسی به قلعه دختر

از شهر شیراز خارج شد از فرودگاه عبور کنید به روستا فسا که رسیدیدبه سمت کوار روید.پس از یک ساعت قلعه را خواهید دید.

قلعه دختر فیروزآباد

اولین فکری که به ذهن می رسد آن است که برای بالا رفتن از تله کابین استفاده کنید و متاسفانه از تله کابین در اکثر اوقات تعطیل است و شما خودتان باید زحمت بالا رفتن از کوه را بکشید تا بتوانید از این قلعه بازید کنید.

فلات دختر یک منطقه کوهستانی را اشغال کردکه از سه طرفبه وسیله یک تنگ احاطه شده است.

قلعه دختر فیروزآباد

بهترین زمان بازدید از قلعه دختر

برای بازید از قلعه بهتر است در ساعت اولیه روز به آنجا مراجع کنید تا از گرما طاقت فرسا آنجا جون سالم به در بردید.

قلعه دختر فیروزآباد

نقشه