تور های تابستان 1403لحظه آخراجاره خودرو در دبی

نقش رجب

نقش رجب یکی از هزاران  مکان‌های تاریخی و جاهای دیدنی مرودشت در استان فارس قرار گرفته است .این استان در گذشت قدیم برای مدت طولانی پایتخت و حاکم نشین بوده دارای مکان های تاریخی متعددی است.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این مکان تاریخی در مرودشت استان فارس بیشتر آشنا شوید.

نقش رجب

اجاره روزانه خانه در تهران

معرفی نقش رجب

نقش رجب مکان محوطه رو باز که بر سه سمت شمال شرقی وجنوبی  سه مجلس از مراسمات تاج گذاری شاهان که در دوره ساسانیان حجاری شده است.

سنگ‌نگاره‌های نقش رجب

حجاری این مکان شامل سه مجلس تا جگزاری و یک سنگ نگاره و کتیبه از موبد کرتیر است.

آدرس نقش رجب

۳ ک.م شمال تخت جمشید در سمت جاده و روبه رو جاده که به نقش رستم می رسد داخل یک شکاف وجود دارد.

کردیر کیست؟

کردیر نام موبد مقتدر که در زمان ۵ پادشاه می زیسته است و در اوایل دوره ساسانی نیز بوده است.

نقش رجب

۱. سنگ‌نگاره تاج‌گذاری اردشیر بابکان

اردشیر بابکان موسس سلسله ساسانیان است این مجلس در چهار متر پهنا دارد و ۸ نفر کودک و زن و مرد حجاری شده است.

حلقه پادشاهی از طرف اهورامزدا به شاهنشاه اعطا می شود.

در تمامی این نقش ها مگس پرانی  بر سر شاه گرفته و یک نشانبر روی کلاهش داردو کسی که دستش را به نشان احترام بالا برده فرزند اردشیر شاپور اول است.در پشت اهورامزدا دو بانو به وسیله ستون از این نقش برجسته جدا شده اند. و به صورت جدا مراسم به جا می آوردند.کتیبه آن : «آیین زرتشت از بین رفته بود من که شاهنشاهم آن را از نو برقرار کردم».

نقش رجب

۲. سنگ‌نگاره کرتیر

کتیبه کرتیر شرح فعالیت مذهبی اوست.نکته جالب اینجاست که هیچ کس جز پادشاهان ساسانی حق ایجاد سنگ نوشته و نقش برجسته از او را نداشته است.در عهد هفت شاه ساسانی وزرات بر عهده گرفته است.

نقش رجب

۳. نقش برجسته شاپور اول در نقش رجب

سنگ نگار سمت راست قرار گرفته که شاپور اول و اهورمزدا  بر دو اسب نشان می دهد که شاپور در حال گرفتن حلقه شهریاری از دست اهورمزدا است. این سنگ نگار بر اثر زمان اسیب زیادی دیده است.

نقش رجب

۴. نقش برجسته شاپور ساسانی و نجبا

اخرین نقس مربوط به شاپور اول به اتفاق ۹ نفر در حال انجام مراسم مخصوصی است این سنگ نگار در یک محوطه کوچک به ارتفاع یک و نیم از سطح زمین قرار گرفت. شاپور اول سوار بر اسب با ۹ نفر از بزرگان سلطنتی که علامت خاندان بزرگ بر روی کلاه انها است.کسی که پشت شاپور ایستاده هرمز اول ساسانی است. که نشان جانسینی روی کلاهش است.کتیبه ای به خط پهلوی ساسانی بر روی سینه اسب شاپور دیده می شود: «این پیکری است از بغ مزداپرست، خدایگان شاپور، شاهنشاه ایران و انیران که نژاد از یزدان دارد، فرزند بغ مزداپرست، خدایگان اردشیر، شاهنشاه که چهر از یزدان دارد، نواده خدایگان پاپک شاه».

در میدان گاه جلو نقش رجب زمانی آباد بود و خانه هایی در آن وجود داشته است. و چشمه آبی از دل کوه بیرون آمد  پس بدون شک تفرجگاه دو تن از شاهان ساسانی و نقش مراسم تاج گزاری در آنجا به یادگار گزاشته اند.

نقش رجب

ثبت در فهرست آثار ملی ایران

در۲۴ شهریور ۱۳۱۰ این اثر در فهرست آثار ملی با شماره ۲۲ ثبت شده است.