تور های تابستان 1403لحظه آخراجاره خودرو در دبی

مراکز خرید تهران

مراکز خرید تهران فقط به بازارهای قدیمی نظیر بازار بزرگ تهران و بازار تجریش خلاصه نمی‌شوند و پاساژهای مدرنی در گوشه‌وکنار پایتخت فعال هستند که مشتریان پروپاقرص خود را دارند. در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تابا این مراکز بیشتر آشنا شوید.