تور های پاییزی سلام پروازلحظه آخراجاره خودرو در دبی

باتلاق بهرام گور

باتلاق بهرام گور، مکانی در شهر اقلید در استان فارس است. که بهرام گور یکی از پادشاهان افسانه سلسله ساسانیان در آنجا به شکار حیوانات می رفته است.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این مکان بیشتر آشنا شوید.

باتلاق بهرام گور

اجاره روزانه خانه در تهران

بهرام گور کی بود؟

بهرام یکی از پادشاهان افسانه در تاریخ بود که مربوط به سلسله ساسانیان است.بهرام مهارت خاصی در شکار حیوانات بخصوص گورداشته است.گورخر چابک و در بیانان و شوره زار زندگی میکردند.

باتلاق بهرام گور

چرا به بهرام،گور میگویند؟

بهرام بسیار سریع بود و به شکار در مناطق بیانانی علاقمند بود به همین علت به او لقب گور دادند.

باتلاق بهرام گور

افسانه باتلاق بهرام گور

در بسیاری از متون قدیمی از پادشاه ساسانی سخن گفته اند. بهرام بعد از 23 سال حکومت در حین شکار در یک باتلاق یا مرداب افتاده است.

بهرام در حال دنبال کردن یک آهو در شوره زار بوده که ناگهان پای اسب در باتلاق فرو می رود، هرچه اسب دست پا میزند بیشتر در آن فرو می رود و بهرام در باتلاق ناپدید می شود مردم اسب او را بالا می کشند ولی خبر از بهرام نبود است.

باتلاق بهرام گور

تالاب بهرام گور کجاست؟

در پنجاه و پنج کیلومتری شهر اقلید در استان فارس و صدو هفتاد کیلومتری شیراز،

دسترسی به تالاب بهرام گور

در جاده شیزار و یاسوج بروید تا به روستا آسپاس برسیداین باتلاق در نزدیکی دره بهاران قرار دارد.

باتلاق بهرام گور

معرفی باتلاق بهرام گور

در دره بهاران چشمه زیادی در دل زمین وجود دارد. ودر کنار یکی از این چشمه ها باتلاقی زیبا دیده می شود.جوشش چشمه حرکت آب به سمت باتلاق است اطراف  باتلاق سرسبز است و درختان زیادی و نی زاره های رویید است.

باتلاق بهرام گور

 رباعی معروف خیام  درباره باتلاق بهرام گور”

آن قصر که جمشید در او جام گرفت آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت
بهرام که گور می گرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور، بهرام گرفت؟

نوشته از نظامی

ای ز بهرام گور داده خبر گور بهرام جوی از این بگذر
نه که بهرام گور با ما نیست گور بهرام نیز پیدا نیست
گر چه پای هزار گور شکست آخر از پایمال گور نرست…

در اطراف تالاب نوعی خاک وجود داردکه به آن خاک سوخته می گویند کسی به آن وارد نمی شود زیرا در آن غرق خواهند شد.

آدرس تالاب بهرام گور:

استان فارس-اقلید

باتلاق بهرام گور